Kislorod yutuvchi mahsulotlar

Gidrazin gidrat yuqori bosimli va past bosimli bug’ qozonlarda kislorodni yutish vositasi sifatida ishlatiladi. Tozalash tizimi bug’ qozon suvida erigan kislorodni kamaytiradi. Suvda erigan kislorod qozon quvurlar devorlarini korroziyaga olib keladigan faktor hisoblanadi.

  • Kislorod korroziyasini nazorat qiladi
  • Passivatsiyani qanoatlantiradi
  • Qozon ishonchligini oshiradi
  • Organik kislorodni tozalash vositasi – ta’minot suviga noorganik qattiq moddalar hosil qilmaydi

Kislorod yutuvchi mahsulotlar uchun mahsulot liniyalari