Fosfat (qozonni ichki tozalash)

Bug’ qozonlari odatda disodium fosfat yoki trisodyum deb ataladigan kimoviy aralashmasi bilan ishlov beriladi. Shu aralashma yordaminda bug’ qozoni suvining pH ko’rsatkichini yuqori (10.5) saqlab turish uchun vosita bo’lib xizmat qiladi.

  • Metall oksidli cho’kma va ishqoriy korroziyadan ximoya qiladi
  • Natriy va fosfat nisbatini optimallashtiradi
  • Suyuq aralashma hosil qilish oson bo’ladi

Fosfat (qozonni ichki tozalash) uchun mahsulot liniyalari