Faza ajratuvchilar

Fazalarni ajratishning samarali dasturi suv/uglevodorodni ajratishni osonlashtiradi va emulsiyalar va ko’pik hosil bo’lishiga qaratilgan. Fazalarni ajratish dasturimiz jarayon samaradorligini saqlagan holda
ajratib olingan suvlarni oqova suvlarni tozalashga jo’natishini ta’minlab, ishonchli ekspluatatsiya qilishga yordam beradi.

Faza ajratuvchilar uchun mahsulot liniyalari