Kuchli erituvchilar - yog'sizlantiruvchilar

Qiyin tozalanuvchi sanoat kirlari va yog’lari bilan kurashgan holda qurilmalarning eng yuqori unumdorlikda ishlashini ta’minlaydi

Kuchli erituvchilar - yog'sizlantiruvchilar uchun mahsulot liniyalari