Natriy Poliakrilat

Аkril seriyasining sintetik polimeri burgʼulash qorishmalari uchun natriy poliakrilat.
U 200°C darajagacha boʼlgan haroratda chuchuk suv, dengiz suvi, oʼrta va yuqori mineralizatsiyalangan (toʼyingan) suv asosida filtratsiya, inkapsulyatsiya va stabilizator miqdorini tushirish amallarini bajaradi

Natriy Poliakrilat uchun mahsulot liniyalari