ЦЕОЛИТ NA X МАРКА А

ЦЕОЛИТ NA X МАРКА А

Na2O*Al2O3*2.5SiO2*H2O